Zlecenie kremacji

Zgłoszenia na kremację przyjmujemy 7 dni w tygodniu przez całą dobę pod numerami telefonów:


Całodobowy kontakt telefoniczny:
 
 
+48 17 227 66 66

Kremacje wykonywane są w następujących godzinach:
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 24:00, 2:00, 4:00 

Składając zlecenie kremacji należy dostarczyć:
- Zezwolenie na kremację wypełnione przez najbliższego członka rodziny lub osoby zajmującej się organizacją kremacji
- Skrócony odpis aktu zgonu wystawiony przez USC lub ksero z pieczęcią firmy pogrzebowej z potwierdzeniem oryginalności aktu zgonu.
- Decyzja sanepidu - dotyczy kremacji szczątków
- Wymagane dokumenty zakład dostarcza wraz z ciałem do kremacji.

Poniżej zamieszczamy dokument z zezwoleniem na kremację do wydruku a następnie ręcznego wypełnienia:

Script logo