Śmierć z dala od domu

Gdy konieczność pochowania bliskiej osoby zaskoczy nas z dala od domu, trudno nam racjonalnie podejść do optymalizacji kosztów sprowadzenia zmarłego z zagranicy do kraju. Jednak ta sprawa jest bardzo ważna. Aby je ograniczyć, najlepiej skontaktować się z firmą działającą tam, gdzie odbędzie się pogrzeb. Poza tym firmy polskie są zazwyczaj znacznie tańsze od zagranicznych. W pierwszej kolejności dzwonimy do DP CHARON.


Całodobowy kontakt telefoniczny:

+48 17 227 66 66

Po przyjęciu zgłoszenia i odebraniu stosownego  pełnomocnictwa personel DP CHARON może podjąć dalsze kroki w celu sprowadzenia zmarłego do domu. Zajmuje się wszelkimi formalnościami.

W międzynarodowym transporcie zmarłych podstawą bezproblemowego przeprowadzenia kompleksowej usługi jest doświadczenie i znajomość stosownych przepisów obowiązujących w danym kraju. Transport najczęściej odbywa się drogą lądową, jednakże możemy skorzystać z drogi powietrznej lub morskiej. DP CHARON zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników znających języki obce, co ułatwia dokonania wszelkich formalności za granicą. Współpracuje także z zakładami pogrzebowymi w Europie i w USA.

Aby można było sprowadzić zmarłego i pochować potrzebne jest pozwolenie starosty powiatu, gdzie ma nastąpić pochówek. Starostwo wydaje pozwolenie po porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym. O pozwolenie mogą ubiegać się bliscy zmarłego. W stosunku do wojskowych zmarłych w czynnej służbie prawo takie mają również organa państwowe, instytucje i organizacje społeczne. Pozwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy wydawane są nie później niż w trzy dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli śmierć nastąpiła na skutek choroby zakaźnej to pozwolenie może być wydane dopiero po upływie dwóch lat od dnia śmierci. Na podstawie tego pozwolenia polski konsul wydaje odpowiednie zaświadczenie stwierdzające, że zmarły może być sprowadzony na terytorium RP.

DP CHARON zajmuje się:

  • przygotowaniem dokumentów w urzędach w kraju
  • przygotowanie dokumentów za granicą
  • tłumaczeniem dokumentów
  • organizowaniem odpraw konsularnych
  • organizowaniem odpraw sanitarnych
  • organizowaniem odpraw granicznych
  • transportem lotniczym i lądowym ciał i prochów

Do przewiezienia zmarłego z zagranicy służy trumna metalowa, która od wewnątrz jest wyłożona tak jak tradycyjna. Trumna ta musi być w transporcie zalutowana i pokryta środkami antybakteryjnymi. Wkłada się ją do tradycyjnej. Gdy transport ma sie odbyć droga lotniczą, umieszcza się ja w skrzyni, która leci w luku bagażowym samolotu.

Script logo