Nasz bliski odszedł w wypadku

Jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku lub zachodzi uzasadnione podejrzenie samobójstwa, ewentualnie przestępstwa, aby mógł odbyć się pogrzeb, oprócz karty zgonu musimy mieć zezwolenie prokuratora. Zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej jest to właśnie prokurator) do zakładu medycyny sądowej w celu ustalenia przyczyny śmierci. Przewóz ten jest w całości zadaniem powiatu i przewożący nie mają prawa pobierać jakichkolwiek opłat od rodziny osoby zmarłej. Prokurator także decyduje o ewentualnym odstąpieniu od sekcji i o terminie przekazania zmarłego rodzinie - wydaje stosowne zezwolenie. Kartę zgonu wystawia patomorfolog - więc dostajemy ją z Zakładzie Medycyny Sądowej. Z kartą zgonu idziemy do Domu Pogrzebowego CHARON - biuro znajduje się przy ulicy Żeromskiego 15 A w Mielcu.


Całodobowy kontakt telefoniczny:

Od tej chwili personel DP CHARON bierze na siebie opiekę nad nami i udziela wszelkich wskazówek i pomaga we wszystkich formalnościach związanych z organizacja pochówku.

Zmarły jest przewożony do chłodni DP CHARON.

Personel DP CHARON jest gotowy wziąć na siebie załatwienie wszelkich formalności, jednak urzędy i parafie w Mielcu w większości preferują rodziny - zgodnie z prawem małżonek lub dzieci zmarłego, a także najbliżsi krewni lub powinowaci są zobowiązani pierwszej kolejności do zgłoszenia zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.  Zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu trzech dni od dnia śmierci.

Akt zgonu  będzie podstawą naszych dalszych działań. Aby go uzyskać idziemy z kartą zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego na terenie tej gminy (miasta), gdzie zmarł nasz bliski.

Ustalamy z personelem DP CHARON szczegóły pochówku: czy pochówek będzie kościelny czy świecki, czy będzie to pogrzeb czy kremacja. Wybieramy trumnę (lub urnę) i uzgadniamy oprawę uroczystości (wieńce, wiązanki). Ustalamy także treść nekrologów.

W porozumieniu z personelem DP CHARON (ze względu na konieczność uzgodnienia dnia i godziny uroczystości pogrzebowych) załatwiamy formalności - przede wszystkim wynajęcie kwatery - na cmentarzu. komunalnym.  W tym celu udajemy się do zarządu cmentarza. Tam zawieramy stosowną umowę.

Script logo