Nasz bliski odszedł w szpitalu

Lekarz opiekujący się pacjentem wystawia kartę zgonu. Karta ta będzie niezbędna do wyrobienia we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego aktów zgonu. Z kartą zgonu idziemy do Domu Pogrzebowego CHARON -- biuro znajduje się przy ulicy Żeromskiego 15 A w Mielcu.


Całodobowy kontakt telefoniczny:
 
+48 17 227 66 66

Od tej chwili personel DP CHARON bierze na siebie opiekę nad nami i udziela wszelkich wskazówek i pomaga we wszystkich formalnościach związanych z organizacja pochówku.
Zmarły jest przewożony do chłodni DP CHARON.

Personel DP CHARON jest gotowy wziąć na siebie załatwienie wszelkich formalności, jednak urzędy i parafie w Mielcu w większości preferują rodziny - zgodnie z prawem małżonek lub dzieci zmarłego, a także najbliżsi krewni lub powinowaci są zobowiązani pierwszej kolejności do zgłoszenia zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.  Zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu trzech dni od dnia śmierci.

Akt zgonu  będzie podstawą naszych dalszych działań. Aby go uzyskać idziemy z kartą zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego na terenie tej gminy (miasta), gdzie zmarł nasz bliski.Ustalamy z personelem DP CHARON szczegóły pochówku: czy pochówek będzie kościelny czy świecki, czy będzie to pogrzeb czy kremacja. Wybieramy trumnę (lub urnę) i uzgadniamy oprawę uroczystości (wieńce, wiązanki). Ustalamy także treść nekrologów.

W porozumieniu z personelem DP CHARON (ze względu na konieczność uzgodnienia dnia i godziny uroczystości pogrzebowych) załatwiamy formalności - przede wszystkim wynajęcie kwatery - na cmentarzu. komunalnym.  W tym celu udajemy się do zarządu cmentarza. Tam zawieramy stosowną umowę.

Script logo