Nasz bliski odszedł w domu

Wzywamy lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia. Lekarz rodzinny po stwierdzeniu zgonu wystawia kartę zgonu. Karta zgonu to podstawowy dokument stwierdzający przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia w Urzędzie Stanu Cywilnego aktu zgonu. Jeżeli do zmarłego wezwaliśmy pogotowie, lekarz pogotowia wystawia kartę informacyjną, z którą musimy potem pójść do przychodni rejonowej w celu otrzymania karty zgonu. Należy teraz przewieźć zmarłego do chłodni. Zgodnie z prawem mamy na to 72 godziny. Zrobi to DP CHARON.


Całodobowy kontakt telefoniczny:

Po przyjęciu zlecenia pracownicy DP CHARON przyjadą po zmarłego.

Przybyli na miejsce pracownicy DP CHARON przedstawią różne rozwiązania i wyjaśniają wszelkie wątpliwości związane z organizacją pochówku.

Personel DP CHARON jest gotowy wziąć na siebie załatwienie wszelkich formalności, jednak urzędy i parafie w Mielcu w większości preferują rodziny - zgodnie z prawem małżonek lub dzieci zmarłego, a także najbliżsi krewni lub powinowaci są zobowiązani pierwszej kolejności do zgłoszenia zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.  Zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu trzech dni od dnia śmierci.

Akt zgonu  będzie podstawą naszych dalszych działań. Aby go uzyskać idziemy z kartą zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego na terenie tej gminy (miasta), gdzie zmarł nasz bliski.

Ustalamy z personelem DP CHARON szczegóły pochówku: czy pochówek będzie kościelny czy świecki, czy będzie to pogrzeb czy kremacja. Wybieramy trumnę (lub urnę) i uzgadniamy oprawę uroczystości (wieńce, wiązanki). Ustalamy także treść nekrologów.

W porozumieniu z personelem DP CHARON (ze względu na konieczność uzgodnienia dnia i godziny uroczystości pogrzebowych) załatwiamy formalności - przede wszystkim wynajęcie kwatery - na cmentarzu. komunalnym.  W tym celu udajemy się do zarządu cmentarza. Tam zawieramy stosowną umowę.

Script logo