Kremacja

Kremacje i pogrzeby z urną

Kremacja zwłok zmarłych ma długą tradycję w historii ludzkości. Obrządek pogrzebowy z urną zawierającą prochy osoby zmarłej odbywa się z zachowaniem wszystkich norm etycznych i prawnych. Po dokonaniu kremacji urna z prochami składana jest w grobie tradycyjnym, w grobie urnowym lub w kolumbariach.

Organizacja ceremonii kremacji wymagają odpowiednio wcześniejszego zarezerwowania terminu w krematorium. Pytania dotyczące organizacji kremacji prosimy kierować pod numery telefonów:


Całodobowy kontakt telefoniczny:
 
 
+48 17 227 66 66

Stanowisko kościoła na temat kremacji i pogrzebu z urną

Wyraźne stanowisko Kościoła zostało przedstawione w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, obowiązującym od 1983 r. : "Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej" (1176 § 3). 

Kongregacja ds. Nauki Wiary (1963) naucza, że Kościół katolicki uznaje kremację, ponieważ pozwala ona zachować warunki higieny, zdrowia publicznego i stanowi rozwiązanie trudności z pozyskiwaniem terenów na cmentarze. Kremacja, pomijając motywacje natury ideologicznej, daje się pogodzić z wiarą chrześcijańską i formami pobożności związanymi z okazywaniem szacunku wobec ciała zmarłego: "Rzeczywiście, spalenie (kremacja) zwłok, jako że nie dotyczy duszy i nie przeszkadza Bożej Wszechmocy w odbudowaniu ciała, nie zawiera sama w sobie, ani nie przyczynia się w sposób obiektywny do zaprzeczenia tym dogmatom" (Instrukcja Świętego Oficjum, 1963), tj. zmartwychwstania ciał i nieśmiertelności duszy. Wymiar paschalny (śmierć i zmartwychwstanie) kremacji jest taki sam jak zwykłego pochówku (pogrzebanie) - to, co ulega przemianie w proch czy popiół, przeznaczone jest do zmartwychwstania. Zresztą nikt nie jest w stanie stwierdzić, że w momencie zmartwychwstania użyta zostanie ta sama materia, to samo ciało, które posiadamy w obecnym życiu. Dlatego też zmartwychwstanie nie będzie nowym początkiem starego sposobu istnienia, lecz nową rzeczywistością, nowym życiem. (cyt. http://niedziela.pl/artykul/18326/nd/Czy-kremacja-zwlok-jest-niezgodna-z-wiara)

Script logo