Kaplica w Gawłuszowicach

Adres:  Kliszów 6A
Zasięg działania: gmina Padew Narodowa i gmina Borowa. W związku z nowym mostem przez Wisłę -- także miejscowości gminy Połaniec


Całodobowy kontakt telefoniczny:

+48 17 227 66 66
Script logo